மறக்கத் தவிக்கும் நினைவுகள்

அன்று மதியம் என் நண்பனின் [குமார் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது)] அண்ணன் [லட்சுமணன் (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது)] அவர்களுடைய வீட்டிலிருந்து என்னை கழுத்தைப் பிடித்து வெளியே தள்ளினான். இந்த அவலத்தை செய்துவிட்டதோடு மட்டுமில்லாமல், குமாரைப் பார்த்து ஏன்டா நாயே, இந்த பரதேசி எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வருவியா என்று மிக கோபத்தோடு கத்தினான். லட்சுமணன் ஏவிய அந்த வாா்த்தை அம்பு என்னை சுக்குநூறாக்கியது.  ஏன்டா வீட்டுக்குள்ள வந்த என்று குமார் அம்பின் நானை இழுத்து விட்டான். மேலும் நொறுங்கியது என்Continue reading “மறக்கத் தவிக்கும் நினைவுகள்”

எங்கள் கிராமத்தில் சாதி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?

இன்னும் எனது கிராமத்தில் சாதி பெருகிக் கொண்டுதான் உள்ளது. தோட்டத்திற்கு ஆட்கள்  தேவை என்றால், கீழ்சாதி எனக் குறிப்பிடுவர்களைத்தான்  கூப்பிடுவார்கள். அதிலும் உயர்சாதி என குறிப்பிடுவர்களுக்கு  என்றால் பால் டீ, கீழ் சாதியென குறிப்பிடுவர்களுக்கு  வரக்காப்பி என்று சொல்லப்படும் பால் இல்லாத டீ தான் கொடுப்பார்கள் அதுவும்  கொட்டான் குச்சியில் தான் தரப்படும். அனைத்து  ஊர் போலவே, எங்கள் ஊரும் இரண்டு ஊராக  பிரிந்து இருக்கும். ஒன்று காடுகளை வைத்து இருக்கும் மேல்சாதி எனக் குறிப்பிடப்படுபவர்கள் மற்றொன்று Continue reading “எங்கள் கிராமத்தில் சாதி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?”

வெள்ளை அங்கி

1. அட இது என்ன இப்படி ஓர் தூய்மையான அமைதியான இடம் இந்த பரபரப்பான நகரில் இருக்கிறதா? ஒழுங்குபடுத்தபட்ட அட்டவணையிடப்பட்ட ஒரு நிருவாகத்தின் கீழ் இயங்கும் எந்த ஒரு இடமும் ஆலயம் போல் தூய்மையாக தான் தோன்றும். அப்படி இருக்க, ஓர் ஆலய  நிர்வாகிகளை உருவாக்கும் இடம் இப்படி தானே இருந்தாக வேண்டும். ஆம், அது ஒரு இறையியல் கல்லூரி. பாதிரியார் சேவை பணிக்கு தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்களை இங்கே பார்க்க முடியும். அனைவரும் தன்னார்வத்தோடு வந்திருக்கContinue reading “வெள்ளை அங்கி”

‘C’ Word – Jun 2021

IITs, like many other elite institutes, continue to deny the constitutionally mandated reservations for Dalits and Adivasis in PhD admissions and faculty recruitment under the pretext of merit. Scholar Dipayan Pal, in his article, exposes how merit is just an alibi for…

Diversity Deficiency & the Defiance of the RTI act at the IIT Delhi

Egalitarians approached IIT Delhi seeking caste and gender diversity details in PhD admissions and teaching faculty composition, under the Right to Information (RTI) act 2005. Here’s a detailed analysis of their response and our voice against their diversity deficiency.

Merit as a Proxy for Ascription

Every established order tends to produce the naturalization of its own arbitrariness. Pierre Bourdieu, “Outline of a Theory of Practice” [For upper castes,] caste-qua-caste has already yielded all that it can and represents a ladder that can now be safely kicked away. Having encashed its traditional caste-capital and converted it into modern forms of capitalContinue reading “Merit as a Proxy for Ascription”

Social & Gender Diversity Deficiency at the IIT Kharagpur

Egalitarians approached IIT KGP seeking social and gender diversity details in PhD admissions and teaching faculty composition, under the Right to Information (RTI) act 2005. Here’s a detailed analysis of their response and our voice against their diversity deficiency.

‘D’ Tales – May 2021

We present here the graphics of caste diversity in doctoral degree admissions at the Tamil Nadu Agricultural University for the academic year 2020- 21. De jure vs De facto in 2020-21 Admissions Category Norm Actual ST 1 1.2 SCA 3 3 SC 15 15 MBC/DNC 20 19.8 BCM 3.5 3 BC 26.5 27 Number of Departments/Areas with NoContinue reading “‘D’ Tales – May 2021”

‘C’ Word – May 2021

Article (Published in The Conversation, 6th April, 2021) argues about discrimination in civil services recruitment. The article specifies that the quota system only provides for entry- level representation and in practice, ‘lower- caste’ groups achieve close to zero representation in senior civil service roles, for instance, as of March 2011, there were no SC secretariesContinue reading “‘C’ Word – May 2021”