தீண்டாமை

எங்கள் வீட்டின் வாசலில் ஒரு அண்ணா வந்து நின்றுகொண்டு ‘சாமி! சாமி!’ என்று கூப்பிட்டார். நான் உடனே எழுந்து வெளியே போய் ‘என்ன அண்ணா? சொல்லுங்க’ என்று கேட்டேன். அதற்கு அந்த அண்ணா ‘குடிக்க தண்ணி குடுங்க சாமி ரொம்ப தாகமா இருக்கு’ என்றார். நான் உடனே ‘உள்ள வந்து உக்காருங்க அண்ணா, நான் தண்ணி எடுத்துட்டு வறேன்’ என்று சொல்லிவிட்டு தண்ணீர் கொண்டுவர உள்ளே சென்றேன்.

‘C’ Word – Jan 2021

Researchers – Naveen Bharti, Deepak Malghan, and Andaleep Rahman – are empirically showing the extend of caste based social segregation in a village in Karnataka. They argue that the intra-village segregation in that village is “greater than the local black-white segregation in the American South”. Published in – the scroll.in (25th Nov 2020). Read here.

The Best Answer from the North East

This is my fourth year in the North East. I moved in here, in 2017 for my higher studies. Since then, I was curious to learn about the indigenous people (Adivasi’s) of the North East. It was August 17th, 2019, Ken Lyngkhoi (name changed), one of my friends from Meghalaya, and I were in aContinue reading “The Best Answer from the North East”

நீங்க என்ன சாதி?

நான் ஏழாவது படிக்கையில் அது நடந்தது. என்னுடைய வீட்டிற்கு என் நண்பன் சுப்ரமணியை அழைத்திருந்தேன். என்னைப்போலவே குட்டையான ஆனால் மாநிறமான 12 வயது நண்பன். சுப்ரமணி வந்த பிறகு என்னென்ன விளையாடலாம், என்னென்ன சாப்பிடலாம் என்று திட்டம் தீட்டிக்கொண்டிருந்தோம் நானும் என் இன்னொரு நண்பன் கார்த்திக்கும்.