దళిత విద్యార్థులకు నేషనల్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్‌ల నిరాకరణ!!

జాతీయ స్కాలర్‌షిప్ నుండి విదేశాలలో ‘భారతీయ’ అంశాలను అధ్యయనం చేయాలనుకుంటున్న SC విద్యార్థులను ఎందుకు మినహాయించాలి? సిద్ధార్థ్ జోషి, దీపక్ మల్కాన్ The English version of this article was published in The Wire on 20.02.2022. సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క నేషనల్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్ స్కీమ్ (NOS) SC, ST మరియు భూమిలేని వ్యవసాయ కార్మిక కుటుంబాల విద్యార్థులకు భారతదేశం వెలుపల ఉన్న అగ్రశ్రేణి విశ్వవిద్యాలయాలలో పోస్ట్Continue reading “దళిత విద్యార్థులకు నేషనల్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్‌ల నిరాకరణ!!”

‘C’ Word – Aug 2021

The Aug’21 edition of C-Word provides a summary of recent caste-based events including the undertrial death of Stan Swamy, inequalities in health indicators across social groups, caste census debate in India and a few other issues of pertinence.

Social & Gender Diversity Deficiency at the IIT Jammu

Egalitarians approached IIT Jammu seeking social and gender diversity details in PhD admissions and teaching faculty composition, under the Right to Information (RTI) act 2005. Here’s a detailed analysis of their response and our voice against their diversity deficiency.

Diversity Deficiency & the Defiance of the RTI act at the IIT Delhi

Egalitarians approached IIT Delhi seeking caste and gender diversity details in PhD admissions and teaching faculty composition, under the Right to Information (RTI) act 2005. Here’s a detailed analysis of their response and our voice against their diversity deficiency.

Social & Gender Diversity Deficiency at the IIT Kharagpur

Egalitarians approached IIT KGP seeking social and gender diversity details in PhD admissions and teaching faculty composition, under the Right to Information (RTI) act 2005. Here’s a detailed analysis of their response and our voice against their diversity deficiency.